0 امتیاز
سوال شده توسط (300 امتیاز)

Product name:Different nameDescription and Pic
250-2500ml blowing bottle machineSmall bottle blowing bottle machine
High speed blowing bottle equipment
Feature
Servo motor controls the stretch rod to stretch the preform.The advantage is: pet bottle machine can stretch the preform by phase, firstly, position the preform, make the preform in a vertical position, the second stretch. By this way, pet bottle machine guaranteed the stretch of the preform evenly and consistently.The stretch speed is very fast and accurate.
Parameter
Cavity98
Theory output10000-120008000-9000
Max.volume1L2L
Bottle mouth maximum overall diameter28-38mm28-38mm
Bottle biggest diameter65mm100mm
Bottle maximum height330mm330mm
Light tube quantity32pcs32pcs
Light tube power2KW1.5KW
Maximum heating power64KW48KW
All electric machine installation67KW51KW
Actual consumption45KW35.7KW
Work pressure7-9kg/c㎡7-9kg/c㎡
Low-pressure gas consumption1600L/min1600L/min
Blow bottle pressure25-35kg/c㎡25-35kg/c㎡
Higher -pressure gas consumption4800Ltr/min4800Ltr/min
Work pressure5-6kg/c㎡5-6kg/c㎡
Temperature range10℃10℃
Consumption8000kcal/hr12000kcal/hr
Forzen water flow88L/min88L/min
Size of the machine6.8*1.5*1.9(m)8.45×1.6×1.9
Weight of the machine6ton5tonBlowing Bottle Machine Capacity
website:http://www.drealfill.com/bottle-making-system/blowing-bottle-machine-capacity/

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...