0 امتیاز
سوال شده توسط (300 امتیاز)

Speaker Wire Red & Black Stranded Copper cable
Application:
Speaker Wire Red & Black Stranded Copper cable mainly for Stereo speaker connections, transmission of low-frequency audio signals, broadcasting system equipment and conference room project.
Production capacity:6 million meters per month for speaker cable
Product Description:
Conductor: Stranded copper
Rated temperature: 65℃ / 70℃
Installation temperature: -20℃~+60℃
RoHS/REACH Complied PVC Sheath
Package: 100m-500m Coil/Reel
Construction
Core QuantityGAUGEConductor
mmJacket O.D.
mmConductor resistance
Ohm/km
212AWG2×106/0.24.4*8.85.43
214AWG2×67/0.23.9*7.88.62
216AWG2×36/0.23.4*6.816.51
218AWG2×27/0.23.2*6.421.80
220AWG2×16/0.22.7*5.439.0
222AWG2×11/0.22.4*4.855.40
224AWG2×7/0.22.2*4.487.60Red And Black Cable suppliers
website:http://www.biadi-cable.com/speaker-cable/red-and-black-cable/

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...